Real Estate / Construcții

Servicii și tipuri de acțiuni

 • Verificarea actelor de proprietate în vederea achiziției de terenuri sau alte imobile
 • Constituirea de SPV-uri (Special Purpose Vechicles) pentru proiectele imobiliare
 • Constituirea de parteneriate (Shareholders Agreement)
 • Redactare / revizuire termeni contracte de proiectare, antrepriză, construcție, închiriere etc
 • Prezentare de proiecte în vederea obținerii de finanțare
 • Conlucrare cu experți, în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor necesare construcțiilor
 • Contestații privind sancțiunile contravenționale în legătură cu construcțiile și proceduri de intrare în legalitate
 • Contracte de investiții / de împrumut
 • Contracte de construire în vederea închirierii (Build to Lease Agreements)
 • Constituirea și executarea garanțiilor de bună execuție
 • Redactare/ verificare oferte de achiziție
 • Acțiuni în răspundere contractuală / delictuală
 • Uzucapiuni, accesiuni, servituți
 • Înscrieri, radieri și acțiuni de carte funciară
 • Participare la expertize

Reprezentăm clienții noștri în fața birourilor de executare silită, a instanțelor de judecată, a instituțiilor statului, a birourilor notariale, a oricărei persoane fizice sau juridice române sau străine.