Publicitate înșelătoare

Servicii și tipuri de acțiuni

  • Consultanță privind normele din domeniul publicității
  • Publicitatea comparativă
  • Discreditarea
  • Confuzia între comercianți
  • Planuri de remediere
  • Contestații sancțiuni contravenționale
  • Acțiuni în răspundere civilă delictuală, obținere de despăgubiri
  • Conservare de probe

Reprezentăm clienții noștri în fața instanțelor de judecată, a instituțiilor statului, a birourilor notariale, a oricărei persoane fizice sau juridice române sau străine.