Proprietate intelectuală

Servicii și arii de practică

MĂRCI (semne distinctive)

 • contracte de cesiune, de licență, de franciză
 • acorduri de confidențialitate
 • acorduri de coexistență
 • înregistrări naționale și internaționale de mărci
 • verificare de semne înregistrate ca mărci
 • reînnoire durată de protecție
 • proceduri și acțiuni de apărare a drepturilor
 • obținere de despăgubiri
 • anularea drepturilor
 • proceduri de opoziții și contestații
 • medieri
 • transfer forțat de domeniu web care încalcă dreptul la o marcă
 • protecția mărcilor de renume
 • protecția familiilor de mărci
 • protecția mărcilor în mediul online
 • consemn în vamă (stoparea intrării în țară a bunurilor care poartă însemne înregistrate)
 • conflictul mărcilor cu numele comercial
 • conflictul mărcilor cu domeniile web
 • executări silite ale drepturilor la marcă
 • mărci individuale, mărci colective, mărci de certificare
 • întocmire Regulamente de utilizare în cazul mai multor coproprietari sau a mărcilor colective sau de certificare
 • operare de modificări în Registrul național al mărcilor
 • cercetări documentare privind existența unor drepturi anterioare

DREPTURI DE AUTOR ȘI DREPTURI CONEXE

 • înregistrarea importatorilor, producătorilor, comercianților și distribuitorilor în Registrele naționale
 • înregistrare și radiere puncte de lucru si spatii de depozitare
 •  înregistrare de suporturi și aparate în Registrul național al Copiei Private
 •  înscrierea fonogramelor în Registrul Național al Fonogramelor
 • înregistrarea operelor în Registrul Național de Opere
 • înscrierea filmelor cinematografice produse în România, în Registrul Național al Videogramelor
 • înscrierea altor videograme în Registrul Național al Videogramelor
 • înscrierea programelor pentru calculator în Registrul Național al Programelor pentru Calculator
 • reprezentare în fața Organismelor de Gestiune Colectivă (CREDIDAM, UCMR, COPYRO, ARAIEX, DACIN SARA, UPFR, VISARTA, UNART etc)
 • asistență privind drepturile artiștilor interpreți sau executanți
 • litigii privind drepturile de autor
 • recunoașterea drepturilor de autor și obținerea remunerației cuvenite, precum și a despăgubirilor
 • recunoașterea caracterului de operă
 • opere de artă grafică sau plastică, opere de arhitectură, opere muzicale, opere dramatice, opere coregrafice, ziare, reviste, interfață pagini web etc
 • contracte de licență, contracte de editare, contractul de comandă, contracte de cesiune de drepturi patrimoniale de autor, contracte de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală etc
 • regimul modificărilor la softuri open-source (general public license)
 • prestații efectuate sau opere create sub imperiul unui raport de muncă
 

 

 • Secrete comerciale
 • Know-how
 • Francize, Licențe
 • Protecția portretului
 • Protecția destinatarului corespondenței
 • Secretul sursei de informare
 • Certificare produse tradiționale
 • Denumiri de origine
 • Indicații geografice

Asiguram asistență si reprezentare în fața instanțelor de judecată, în fața birourilor notariale, a birourilor de executare silită, a Registrului Comerțului, precum și în fața altor persoane fizice sau entități de drept privat sau de drept public.

Înregistrăm drepturi la: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – OSIM, la Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală – EUIPO, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale – WIPO și la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor – ORDA.