Insolvențe

Servicii și arii de practică

 •  Consultanță și asistare a debitorilor pentru deschiderea procedurii de insolvență
 • Reprezentarea creditorilor în litigiile de insolvență
 • Litigii privind anularea actelor frauduloase încheiate în detrimentul creditorilor de către debitorii aflați în insolvență
 • Litigii privind răspunderea patrimonială a organelor de conducere (management defectuos, fraudă)
 • Due dilligence privind cumpărarea de active de la societăți intrate în insolvență
 • Urmărirea procedurii de lichidare a bunurilor societății
 • Apărarea intereselor asociaților
 • Formularea declarațiilor de creanță
 • Contestații la tabele de creanțe
 • Planuri de reorganizare
 • Proceduri generale, simplificate, falimente
 • Asistență privind legalitatea actelor încheiate de către administratorul special, în condițiile în care dreptul de administrare al debitorului nu a fost ridicat

Reprezentăm clienții noștri în fața instanțelor de judecată, precum și a administratorilor judiciari / lichidatorilor, a comitetului creditorilor / a adunării creditorilor, birourilor notariale, birourilor de executare silită etc.

Avem experiență de peste 10 ani în litigiile de insolvență.