Executări silite

Servicii și arii de practică

  • Reprezentarea creditorilor sau a debitorilor în dosarele de executare silită
  • Intervenții  în dosare de executare
  • Managementul recuperării creanțelor
  • Asistarea cumpărătorului în procedura de vânzare a bunurilor la licitații publice
  • Litigii de contestații la executare
  • Contestații la rapoarte de evaluare
  • Participare la distribuirea sumelor
  • Vânzări directe de bunuri
  • Obținerea actului de adjudecare

Reprezentăm clienții noștri în fața birourilor de executare silită, a instanțelor de judecată, a instituțiilor statului, a birourilor notariale, a oricărei persoane fizice sau juridice române sau străine.

Avem experiență de peste 10 ani în executări silite.