Drept Civil

Servicii și tipuri de acțiuni

 • Consultanță și litigii privind dreptul de proprietate
 • Verificarea tuturor actelor necesare vânzării / cumpărării de imobile
 • Due dilligence
 • Întocmirea de contracte și promisiuni de vânzare, închiriere, schimb etc
 • Înscrieri și radieri în/din carte funciară
 • Participare la expertize topografice sau evaluatorii
 • Acțiuni în revendicare, uzucapiuni
 • Partaje
 • Succesiuni / moșteniri
 • Acțiuni de carte funciară
 • Acțiuni de fond funciar, reconstituirea dreptului de proprietate, obținere de despăgubiri
 • Acțiuni în răspundere civilă contractuală
 • Acțiuni în răspundere civilă delictuală, obținere despăgubiri

Reprezentăm clienții noștri în fața birourilor notariale, birourilor de executare silită, a instanțelor de judecată, a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietății – ANRP, a Primarului, Prefectului, precum și a oricărei persoane fizice sau juridice române sau străine.