Contracte

Tipuri de contracte și servicii

 • Contracte de vânzare / de schimb bunuri imobile sau bunuri mobile
 • Contracte de cesiune de părți sociale
 • Promisiuni / antecontracte
 • Contracte de construire
 • Contracte de ipotecă, contracte de gaj
 • Contracte de închiriere
 • Contracte de prestări servicii
 • Contracte de antrepriză
 • Contracte de cesiune a drepturior patrimoniale de autor
 • Contracte de administrare a coproprietății
 • Contracte de comandă
 • Contracte de împrumut
 • Contracte de editare
 • Contracte de investiții
 • Contracte de fuziune
 • Contracte de intermediere
 • Acorduri de mediere, tranzacții judiciare și extrajudiciare
 • Contracte de societate (între asociați)
 • Clauza de neconcurență
 • Clauze privind arbitrajul
 • Clauza de interzicere a înstrăinării unui bun
 • Acorduri de confidențialitate
 • Contracte cadru
 • Clauze de răspundere
 • Garanții
 • Cauze de nulitate
 • Cauze de încetare a contractelor
 • Atestare a actelor juridice (se conferă dată certă înscrisului) și înregistrare în Registrul electronic
 • Dreptul de preemțiune
 • Angajamente de plată
 • Asocieri în participațiune

Avem o experiență de peste 10 ani în redactarea contractelor complexe, în domeniile: imobiliar/construcții, tehnologia informației, industria farmaceutică, asigurări, cursuri e-learning, domeniul artistic etc.

Personalizăm toate contractele în funcție de specificul activității fiecărui client.

Redactăm contractele în limba română și/sau în limba engleză.