Concurență neloială

Servicii și tipuri de acțiuni

  • Denigrarea
  • Deturnarea clientelei
  • Alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite
  • Tipuri de sancțiuni aplicabile
  • Acțiuni în răspundere patrimonială, obținere de despăgubiri
  • Planuri de remediere
  • Contestații la sancțiunile contravenționale
  • Litigii

Reprezentăm clienții noștri în fața instanțelor de judecată, a instituțiilor statului, a birourilor notariale, a oricărei persoane fizice sau juridice române sau străine.