Care sunt conditiile pentru a anula o marca?

Daca sunteti titularul unei marci europene sau al unei marci nationale si ati constatat ca a fost inregistrata o marca europeana (UE) identica sau similara cu a dvs., pentru produse sau servicii identice sau similare cu ale marcii dvs., puteti formula o cerere in anulare.

Pentru anularea unei marci nationale, inregistrata la OSIM, cititi articolul de pe linkul urmator:  https://www.magooadvisor.ro/anulare-marca/

Precizari prealabile:

 1. Marca europeana se poate anula pentru motive care existau la momentul depunerii cererii (nu si pentru cele aparute ulterior).
 2. Este suficient ca motivele sa priveasca numai o parte din statele membre ale UE, pentru ca marca sa fie anulata (de ex. o conditie de anulare este indeplinita in Italia, dar nu si in Germania=> marca se va anula).
 3.  În cazul în care cauza de nulitate nu există decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca UE a fost înregistrată, nulitatea mărcii nu poate fi declarată decât pentru produsele sau serviciile respective.
 4. Cererea de anulare se depune fie in fata Oficiului European de Proprietate Industriala, fie pe cale reconventionala, in cadrul unui litigiu in care aveti calitatea de parat si care are ca obiect constatarea încălcării de catre dvs. a drepturilor reclamantului.

Anulare marca europeana pentru motive de NULITATE ABSOLUTA:

Venmo fixie knausgaard readymade. 3 w

Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene prevede urmatoarele motive de nulitate absoluta:

 1. semnul nu este în măsură să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi
 2. semnul nu este in măsură să fie reprezentat în Registrul mărcilor Uniunii Europene, într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului respectivei mărci (cu excepția cazului în care marca a dobândit un caracter distinctiv pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată)
 3. marca este lipsită de caracterul distinctiv (cu excepția cazului în care marca a dobândit un caracter distinctiv pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată)
 4. marca este compusa exclusiv din semne sau indicații ce pot să servească, în comerț, pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora (cu excepția cazului în care marca a dobândit un caracter distinctiv pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată)
 5. marca este compusă exclusiv din semne sau indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practica comercială loială și constantă (cu excepția cazului în care marca a dobândit un caracter distinctiv pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată)
 6. semnul este constituit exclusiv:

– din forma sau din altă caracteristică impusă chiar de natura produselor;

-din forma sau din altă caracteristică a produselor care este necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic

 -din forma sau din altă caracteristică a produselor care dă acestora valoare substanțială

     7. marca este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri

    8.  marca este de natură să înșele publicul consumator, de exemplu asupra naturii, calității sau provenienței geografice a produsului sau a serviciului

   9. marca nu are autorizația autorităților competente, în temeiul Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale

  10. marca include insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele menționate in Convenția de la Paris, și care prezintă un interes public special, cu excepția cazului în care înregistrarea lor a fost autorizată de autoritatea competentă

 11. marca este exclusă de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii, al dreptului intern sau al acordurilor internaționale la care Uniunea sau statul membru în cauză este parte, care prevăd protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice;

 12. marca este exclusă de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii sau al acordurilor internaționale la care Uniunea este parte, care prevăd protecția mențiunilor tradiționale pentru vinuri

13. marca este exclusă de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii sau al acordurilor internaționale la care Uniunea este parte, care prevăd protecția specialităților tradiționale garantate

14. mărcile care sunt compuse din sau reproduc în elementele lor esențiale o denumire anterioară a unui soi de plante, înregistrată în conformitate cu legislația Uniunii sau cu dreptul intern, ori cu acordurile internaționale la care Uniunea sau statul membru respectiv este parte, care conferă protecție drepturilor de proprietate asupra unui soi de plante, și care se referă la soiuri de plante din aceeași specie sau din specii înrudite îndeaproape.

Inregistrare a marcii europene cu rea credinta. Motiv de nulitate absoluta.

Se poate solicita nulitatea absoluta si atunci cand solicitantul a fost de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Anularea marcii pentru motive de NULITATE RELATIVA:

Motivele de nulitate relativa se raporteaza intotdeauna la un alt titular de drepturi.

CE ESTE O MARCA ANTERIOARA?

De cate ori vom vorbi despre existenta unei “marci anterioare” ne vom referi la oricare din urmatoarele situatii:

-exista o marca inregistrata pe intreg teritoriul UE (marca europeana)

-exista o marca inregistrata in unul sau in unele state membre ale UE (marca nationala)

-exista o cerere de marca depusa anterior, fie in UE, fie intr-unul din statele membre (sub rezerva inregistrarii)

-exista o data anterioara de prioritate

-exista o marca notorie, in unul sau in unele dintre statele membre

-exista o protectie acordata pe cale internationala intr-unul sau in unele state membre sau chiar pe intreg teritoriul UE.

Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene prevede urmatoarele motive de nulitate relativă:

 1.  marca este identică cu o marcă anterioară și produsele sau serviciile pentru care marca a fost solicitată sunt identice cu cele pentru care este protejată marca anterioară;
 2. din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie include riscul de asociere cu marca anterioară
 3. marca este solicitată de agentul sau reprezentantul titularului mărcii, în numele său și fără acordul titularului, în afară de cazul în care acest reprezentant își justifică acțiunile
 4.  există o marcă neînregistrată sau un alt semn utilizat în comerț cu un domeniu de aplicare care depășește domeniul local, dacă și în măsura în care, în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația statului membru care este aplicabilă au fost dobândite drepturi pentru acest semn înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii UE sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii UE și dacă semnul conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente
 5.  există o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, care, în temeiul legislației Uniunii sau al dreptului intern care prevede protejarea denumirilor de origine sau a indicațiilor geografice a fost depusă înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii UE sau de data priorității invocate în sprijinul cererii și denumirea de origine sau indicația geografică respectivă conferă dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare (sub rezerva înregistrării sale ulterioare)
 6. marca este identică sau similară cu o marcă anterioară care se bucură de renume, indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care se depune cererea sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca anterioară (în cazul unei mărci UE anterioare, aceasta se bucură de un renume în Uniune sau, în cazul unei mărci naționale anterioare, se bucură de un renume în respectivul stat membru), precum și dacă utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestuia.
 7.  dacă există un alt drept anterior în conformitate cu legislația Uniunii sau cu dreptul intern care îi reglementează protecția, în special: al unui drept la nume, drept la imagine, drept de autor sau un drept de proprietate industriala (cu exceptia situatiei in care a existat acordul titularului la inregistrarea marcii)

FOARTE IMPORTANT! Titularul marcii anterioare, care solicita anularea inregistrarii unei marci europene trebuie sa invoce in aceeasi cerere de anulare toate drepturile incalcate, nefiind permisa o alta cerere ulterioara in acest sens.

Avocatii nostri, care sunt si consilieri in proprietate industriala va pot oferi servicii de consultanta si reprezentare in procedurile de: anulare marca, decadere marca si recuperare prejudiciu.